Bảng giá treo băng rôn

Bảng Báo Giá


Bảng báo giá trọn gói                     
Đơn giá áp dụng cho treo băng rôn  ( Gồm in ấn +xin giấy phép + treo băng rôn + chụp hình báo cáo + tháo băng rôn ) ( Tham khảo)
Số lượng tính ( chiếc)
Đơn giá ( đ/cái)
Kích thước khác
Khổ 0.8 * 1.6m
Khổ 0.8*2m
10 – 50
230.000đ
240.000đ
Thỏa thuận
50 – 100
Call
Call
100 - 200
Call
Call
Thỏa thuận
Trên 200.000
Call
Call
Thỏa thuận

   Thời gian tồn tại:
- Đơn giá trên áp dụng cho băng rôn treo có thời gian tồn tại là 7 ngày, quý khách muốn gia hạn tăng thêm thời gian treo thì đơn giá như sau:
    + 10 ngày: thêm 25.000 đ/cái
    + 15 ngày: thêm 35.000 đ/cái
    + 30 ngày: thêm 50.000 đ/cái
    + Trên 30 ngày: thêm 80.000 đ/cái
- Nếu quý khách đã có Băng rôn hoặc tự in Băng rôn thì đơn giá vui lòng trừ đi 19.500đ/1mBăng rôn.
- Đơn giá chưa bao gồm VAT nên xuất hóa đơn vui lòng cộng thêm 10%
Một số banner mới