Treo phướn - cờ phướn

Treo phướn , Cờ PhướnPhuonCo PhuonQuảng Cáo, Treo Phuon quảng cáo,tphcmhà nộiha noitoàn quốcTreo phướn , Cờ PhướnPhuonCo PhuonQuảng Cáo, Treo Phuon quảng cáo,tphcmhà nộiha noitoàn quốc
TREO - THÁO BĂNG RÔN - DÁN POSTER QUẢNG CÁO
TREO BĂNG RÔN
TREO BĂNG RÔN: Bao gồm các hạng mục:
- Xin giấy phép treo băng rôn.
- In ấn băng rôn
- Lập dự án treo băng rôn
- Treo băng rôn
- Các mục thêm : dây kẽm, cọc luồn, kềm hỗ trợ , ....
THÁO BĂNG RÔN: Các chương trình treo băng rôn chỉ kéo dài khoảng 01 tháng sau đó ta phải tháo dỡ trả lại mặt thoáng cho khu vực quảng cáo
Các dịch vụ tháo băng rôn:
- Tháo băng rôn, quảng cáo ngoài trời
- Tháo dỡ, dọn dè và bàn giao cho đơn vị chủ quảng cáo
- Tháo dỡ vận chuyển các vật dụng quảng cáo